پیام دکتر شهنی زاده ریاست هیات مدیره


 

دکتر باقر شهنی زاده
رییس هیأت مدیره

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

انجمن های دندانپزشکی براساس حوزه وظایف خود برای ارتقا دانش دندانپزشکان می توانند راه های گوناگون را انتخاب کنند، کنگره ها و همایش ها از زمره این روش های دستیابی به این مهم هستند. در این میان باید  به نقادی و بررسی موشکافانه از فرآیند آموزش دندانپزشکی از دانشکده دندانپزشکی گرفته تا آخرین مراکز آموزشی مجاز و غیر مجاز پرداخت. انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، سالهاست که در دستورکار خود تغییر متون بازآموزی را قرارداده و در تغییر آن موفق بوده است، متعاقب دوره های جامع که مدیریت بسیار سخت و دشواری  می طلبد، کارگاه های عملی زنده روی بیمار که شاید در سال در یک کنگره بطور نمادین معرفی شود ولی در انجمن عمومی به طور مستمر برگزار می شود و این تداوم هنر می خواهد.
در این میان باید در طبقه بندی موضوعی به یک تفکر منسجم و سازمان یافته که سازنده باشد، دست یافت، درچنین صورتی باید به کندوکاو آنچه هست پرداخت:
1- کسانی که از طرق مختلف در سراسر دنیا در دانشکده های دندانپزشکی پذیرفته می شوند. در کشور ما از طریق کنکور سراسری امکان ورود به دانشگاه را پیدا می کنند، در این میان با توجه به رقابت سخت و طاقت فرسا و آمادگی لازم، این کار هزینه سنگین می طلبد،در کشور ما در شرایط به مراتب سخت تری می توانند وارد دانشکده دندانپزشکی شود و باید بتوانند هزینه گزاف کلاس های آمادگی کنکور را بپردازند، اقشار میانه و پایین دست جامعه درصورت یک نبوغ خاص آن هم یا پشتکار زایدالوصف در چنین ماراتنی می توانند وارد دانشکده های دندانپزشکی شوند. گاهی بنظر میرسد دندانپزشک شدن موروثی شده باشد. به غیر از این درغربالگری کنکوری شاید ناعادلانه، هیچ نوع مصاحبه ای، آزمایش از توانمندی های ذهنی، فیزیکی، مهارت دست و زبان فرد متقاضی صورت می گیرد و چه بسا بسیاری افراد در کار عملی دندانپزشکی ناموفق می شوند که در موفقیت کار حرفه ای آنها موثر است ولی همه فارغ التحصیل  می شوند. در این میان راه یافتن استعدادها باید آسیب شناسی و بازنگری شود تا بهترین ها وارد این رشته شوند.
2- فارغ التحصیلان خارج از کشور بخصوص دانشجویان دوره های تکمیلی نباید به عنوان منابع مالی طرح خود کفائی تامین بودجه دانشکده ها نگریسته شوند، بلکه ابتدا باید مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان پذیرش ایشان از مراکز تحصیلی کشور مبداء ارزشیابی شود و عدالت اجتماعی در نحوه ورودی آنها به دانشکده های دندانپزشکی در داخل و خارج کشور رعایت شود. در همین راستا در اینگونه موارد امتیاز خاص به هر گروه یا سازمان در تخصیص سهمیه ورود به رشته های گروه پزشکی چه ورودی در داخل کشور و چه ورودی از خارج کشور باید حذف شود. سلامتی مردم در دادن امتیاز به افراد خاص نباید تبدیل کرد، فرد می تواند باید این شایستگی و استعداد را در رقابت عادلانه کسب کند.
3-  پس از فارغ التحصیل شدن دندانپزشکان آنها موظف هستند برای امتیاز تمدید پروانه مطب دوره های کسب امتیاز را بگذرانند.این روش برای کار آمدی و به روز شدن دندانپزشک هست! در چنین روش آموزشی هیچ کنترلی وجود ندارد و ممکن است در نگاه اول این نظارت بنظر ضروری نباشد ولی باید پذیرفت که این شیوه غیر نظارتی بخصوص در کیفیت آموزش کارساز نیست و به ویژه  حضور در کنگره ها به معنی حضور در ساعات مفید ان نیست. در این مقطع (هرچند بحث جامع و کارشناسی شده می طلبد) ما برای اینکه نگاه مدیریتی خود را به اطلاع همکاران برسانیم اعلام می کنیم در این مورد باید یک فایل ویژه اطلاعات علمی از هر دندانپزشک طراحی شود و مباحث مشخص آموزش داده شده را به سامانه وارد کرد. درمورد بازآموزی ها هرچند توسط انجمن عمومی بازبینی شده ولی یک پیش نیاز باید درمورد آنها در نظر گرفته شود که آموزش با طبقه بندی اولویت ها مطرح شود و دندانپزشک موظف باشد دانسته های موضوع دندانپزشکی عمومی را براساس یک دوره پنج ساله بطور کامل بیاموزد امروز هیچ پروتکلی در گذران نوع برنامه و چرایی این وجود ندارد. شرکت در کارگاه های عملی، دوره های کوتاه مدت حرفه ای، دوره های درازمدت با تطبیق مبانی آن وزرات بهداشت و همسان سازی آموزشی و کنترل کیفیت متون آموزشی انجام پذیرد. گذراندن این دوره ها برای دندانپزشک مهارت تلقی شود با دایره مسئول و سرتیفیکیت آن مجوز تلقی گردد و اختیار به انجمن ها داده شود که در قبال دست یافتن به گذراندن شرایط ارزشیابی و اعطاء  اعتبار آموزشی صورت پذیرد. دندانپزشک باید یک پکیج آموزشی  را برای پنج سال که انتخاب شده باشد را بگذراند تا امتیاز تمدید پروانه مطب را براساس دستیابی به یک دستاورد عملی بدست آورد.
4- سازمان نظام پزشکی پس از اصلاح قانون نظام پزشکی توسط مجلس شورای اسلامی متولی صدور پروانه مطب شده ولی در قانون جایگاه انجمن های گروه پزشکی و به تبع آن گروه دندانپزشکی مشخص نشده است. انجمن ها که زحمتکشان اصلی حوزه آموزش دندانپزشکان هستند و ما در مورد انجمن دندانپزشکان عمومی ایران این را می توانیم محکم و مستدل و با قاطعیت اعلام کنیم باید در این مجموعه قانونمند از اختیارات برخوردار باشند. هرچند پروژه استقلال انجمن ها در یک آیین نامه اجرایی در اعطاء صدور امتیاز کنگره و بازآموزی به انجمن ها در حال تکوین است ولی انجمن ها به لحاظ عدم تفویض اختیارات فاقد توانایی اجرائی بوده و به همین جهت از نظر اقتصادی وابسته به منابع درآمدی غیر علمی هستند که خطر جدی در حفظ امنیت حرفه ای،  پرستیژ مدیران و کاهش سطح کیفیت کنگره ها و دخالت اهداف تجاری در رویکرد علمی کنگره بدنبال خواهد داشت.
در این مورد باید چاره ای اندیشید که اولین قدم ان طرح عضویت پیوسته و قطعی در انجمن های تابع و بعنوان اصل اول در پیش فرض عضویت در سازمان نظام پرشکی باشد ، برای مثال یک متخصص ترمیمی اول باید عضو انجمن علمی رشته تخصصی خود باشد و پس از آن که به عضویت نظام پزشکی درآمده و بعد پروانه مطب وی صادر گردد سازمان نظام پزشکی در هنگام صدور پروانه مطب تمام معوقات حق عضویت خود را اعاده می کند. این اصل باید شامل حال انجمن ها هم بشود. این اصل نه بدان دلیل است که عضویت اجباری باشد که انجمن ها و صاحبان واقعی آنها اداره کنند.
5- رقابت غیر عادلانه تجارت با علم درتضاد مطلق با توانایی انجمن های دندانپزشکی می باشد این باید متوقف شد. شرکت های تجاری براساس آیین نامه اجرائی ورود کالاها برای خود این حق !! را از اداره کل تجهیزات پزشکی کسب کرده اند که کاربرد مواد، وسایل و تجهیزات خود را به دندانپزشکان آموزش بدهند، این اقدام محدودیت های خاص خود را دارد که صرفا کاربرد و معرفی ماده، وسیله یا دستگاه مورد نظرباشد. متاسفانه ت برخی از شرکت های تجاری با استناد همین آیین نامه جایگزین انجمن ها شده اند و حتی متاسفانه با کمال شجاعت! باید گقت سخنرانان یک کنگره را شرکت تجاری تعیین !!! و دعوت می کند و تحت عنوان به اصطلاح اسپاسنر اقدام می کند و انجمن نیز جمعیت را خلع سلاح شده در اختیار شرکت قرار می دهد چه در زمینه ایمپلنت، لیزر، زیبایی، پروتز و غیره و چه سایر موارد دولت در این مورد نیز نتوانسته نظارت کند بخصوص برخی تحمیل حضور عوامل حکومتی که در این انجمن ها هستند خودشان با این شرکت ها رابطه مستقیم دارند. در قوانین انجمن ها در همه جای دنیا و حتی در آمریکا این است که در کنگره ها و در سخنرانی ها و درکنار کنگره ها هیچ تبلیغ تجاری به هیچ وحه حق ندارد انجام شود. هیچ سخنران حق تبلیغ محصولات یک شرکت در خلال سخنرانی را نخواهد داشت و فقط در فضای نمایشگاه آن هم عرضه نمایشگاهی نه فروش می تواند حضور داشته باشد.
در چنین فضایی دهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران درحال تدارک است،  ما صدای دموکراسی خواهی و عدالت طلبی نیستیم ولی هم از عدالت دفاع کنیم وهم شرایط باید دموکراتیک باشد و به سهم خود سعی می کنیم درست عمل کنیم عوامل موثر در نمایشگاه کنگره نهم انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در سال 1393در برج میلاد چه آنها که در اتحادیه صنف بوده اند و چه آنها که در پشت صحنه تحریم را مدیریت می کردند همه دست به دست داده  که مانع کارها شوند که توانستند بدیهی شاید ما آن "صدا" هم باشیم.
اکنون دهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با این هدف که ما آموزش را برای این می دهیم که درمان انجام شده در دهان بیمار ماندگار باشد و با همه گروه های تخصصی در این خصوص گفتگوی کامل و جامع انجام داده ایم در تدارک برگزاری است.
چنانچه فضا به ما اجازه دهد که درمورد نقش اخلاق و اقتصاد در دندانپزشکی صحبت کنیم که شعار اصلی کنگره خواهد بود، مفصل این موضوع را به چالش خواهیم کشید. درعین حال برای رزیدنت ها و همکاران دندانپزشکان عمومی هم سخنرانی های ویژه و Case Report در نظر گرفته ایم که در انبوه کارها امیدواریم اجرایی شود.
در کنگره همه ثبت نام کنند، همه از هرجای کشور حضور داشته باشند تا ما دانش روز با بهترین روش ها در کنگره اجرایی کنیم.
کنگره دهم 13-10 شهریورماه 1394

   1394/2/14 16:06


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )